Szkolenie Medialne

Organizujemy szkolenie medialne z udziałem ekspertów w tej dziedzinie, aby przeanalizować i poszukać rozwiązań problemu polaryzacji, która wydaje się nieunikniona i z którą w jakiś sposób borykają się ludzie ze wszystkich grup. Naszym celem jest nie tylko stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, ale także wykorzystanie ich w rozwoju naukowym. Chcemy ocenić dzisiejsze problemy pod każdym kątem i porozmawiać o krokach, które można podjąć wspólnie. Będziemy szczęśliwi, jeśli znajdziesz czas i spotkasz się z nami podczas tego wydarzenia.

Uwaga* Uczestnicy, którzy ukończą akademię, otrzymają certyfikat.

Program wydarzenia

11:00 – 11:30 – OTWARCIE: Wstępne omówienie problemu

11:30 – 13:00 – Seminarium: Wolność prasy na świecie

13:00 – 13:15 – Przerwa na kawę

13:15 – 14:15 – Media w kryzysach humanitarnych: Migracja, gospodarka, wojna

14:15 – 15:00 – Przerwa na lunch

15:00 – 16:00 – Seminarium: Etyka mediów a współczesne dziennikarstwo

15:00 – 16:00 – ZAKOŃCZENIE: Ocena, Certyfikat


Nasza Platforma Medialna zorganizowała panel z udziałem dziennikarzy Piotra Kościńskiego i Kerima Balcı. W programie poruszono temat „Wolności prasy na świecie” oraz „Etyka mediów a współczesne dziennikarstwo”