The effect of the COVID-19 pandemic over Environment and Climate Change

The effect of the COVID-19 pandemic over Environment and Climate ChangeThe Coronavirus pandemic led the entire globe to a self-isolation era. Which eventually affected almost everything, i.e., economically, politically, and environmentally. But the real question is: whether the coronavirus pandemic had a positive effect on Environment and climate change or not?
Join our virtual panel and know the real science behind climate change and the answer to the question raised above.Speaker:
Peshang Hama Karim
Ph.D. Candidate University of Warsaw, Environmental Sciences


Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego mgr Pashang Hama Karim wygłosił niezwykły ciekawy wykład na temat wpływu globalnej pandemii na kryzys klimatyczny i ekologiczny.

Środowisko jest jednym z problemów, na których najbardziej zależy nam wszystkim. Podczas naszego seminarium pod tematem „The Effect of the pandemic over Environment and Climate Change „, wysłuchaliśmy wykładu doktoranta Peshang Hama Kareem, podczas którego przyjrzeliśmy się wpływowi pandemii na stan naszej planety.Chcieliśmy po raz kolejny zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny i ekologiczny i zwiększyć świadomość społeczną.