Tolerancja i Dialog w Tworczości Adama Mickiewicza

Mickiewiczowska refleksja nabiera wyjątkowego znaczenia w świecie, w którym częściej obojętnie mijamy się niż uważnie spotykamy z innym/innymi. Temat dotyczy głębokich relacji – doświadczania obecności drugiego (Boga, człowieka), gotowości otwarcia się, słuchania, rozumienia, przyjęcia, bliskości, dialogu, kontemplacji.
Zapraszamy na wieczór literacki, poświęcony tworczości Adama Mickiewicza na temat tolerancji, dialogu oraz opowieści o jego życiu w różnych krajach.

Prelegenci:

Piotr Prasuła
kustosz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Małgorzata Tuora
Polska poetka, filolog

Rejestracje: spotkanie@dialoginstytut.pl

Wydarzenie zostanie przeprowadzone online za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom. Link do wydarzenia zostanie dostarczony do osoby zarejestrowanej na wydarzenie.

Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczną akceptację nagrywania, robienia zdjęć z państwa udziałem oraz ich późniejszą publikację na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.