Tolerancja i Dialog w Tworczości Adama Mickiewicza

Tolerancja i Dialog w Tworczości Adama Mickiewicza
Mickiewiczowska refleksja nabiera wyjątkowego znaczenia w świecie, w którym częściej obojętnie mijamy się niż uważnie spotykamy z innym/innymi. Temat dotyczy głębokich relacji – doświadczania obecności drugiego (Boga, człowieka), gotowości otwarcia się, słuchania, rozumienia, przyjęcia, bliskości, dialogu, kontemplacji.
Zapraszamy na wieczór literacki, poświęcony tworczości Adama Mickiewicza na temat tolerancji, dialogu oraz opowieści o jego życiu w różnych krajach.
Rejestracje: spotkanie@dialoginstytut.pl
ul. Chmielna 26/22 Warszawa
Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczną akceptację nagrywania, robienia zdjęć z państwa udziałem oraz ich późniejszą publikację na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.