Warsztaty Malarskie Dla Uczniów

W naszej Fundacji staramy się budować międzyludzki dialog na wszelkie możliwe sposoby – również poprzez sztukę oraz organizowane przez nas regularnie warsztaty malarskie. Tym razem zorganizowaliśmy warsztaty dla podopiecznych warszawskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących. Była to świetna okazja – dla nich, by mogli rozwinąć swoje talenty i wyrazić siebie poprzez sztukę oraz dla nas by poznać ich wyjątkową perspektywę na świat.