Wieczór Kina – Beynelmilel

Pokaz filmu BEYNELMİLEL (Międzynarodówka) w kinie muranów – 9 kwietnia 2013 r.