Wieczór Kultury Tatarskiej

Tatarzy mieszkają na terenach Rzeczypospolitej Polskiej już od wielu wieków i są ważną częścią naszego kraju. Zapraszamy na kolejne wydarzenie cyklu Spotkań Kulturalnych. W ramach którego będziecie mieli możliwość doświadczenia prawdziwego orientalizmu, kombinując z kulturą Europy.


Z cyklu wieczór kulturowych odbył się Międzypokoleniowy koncert był okazją do prezentacji kultury, tradycji i obyczajów Tatarów mieszkających w Polsce. Tatarzy mieszkają na terenach Rzeczypospolitej Polskiej już od wielu wieków i są ważną częścią naszego kraju.
Wydarzenie odbyło się w ramach projektu “Mam tak samo jak ty miasto moje…- Warszawa Narodów” realizowanego w ramach programu PEgaz – Pozaszkolna Edukacja w Warszawie Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.