Ramadan – czego chrześcijanie mogą nauczyć się od muzułmanów?

Zapraszamy do przeczytania tekstu Bartosz Wesół, naszego byłego pracownika i obecnego wolontariusza, wraz z wypowiedziami naszych wolontariuszy. 👇

„W Kościele katolickim rzadko zwraca się uwagę na wspólnotowy wymiar postu. W islamie przeciwnie: ustalona jest jedna praktyka, która łączy wierzących z całego świata.

W tym roku po raz kolejny (co wcale nie zdarza się często) nachodzą na siebie dwa „wielkie posty” dwóch spokrewnionych ze sobą religii: chrześcijański Wielki Post oraz muzułmański Ramadan. Ta okoliczność stała się dla mnie punktem wyjścia do rozmowy z moimi przyjaciółmi z Fundacji „Dunaj” Instytut Dialogu, praktykującymi islam: Ilkayem, Huseyinem, Mustafą oraz Yasirem…”

Z perspektywy dialogu

„Czy chrześcijanie mogą nauczyć się czegoś od sióstr i braci muzułmanów? Ktoś mógłby się na to pytanie oburzyć, argumentować, że przecież chrześcijanie nie potrzebują, by wyznawcy innych religii uczyli ich, jak mają praktykować własną wiarę. Jednakże dialog międzyreligijny pozwala spojrzeć na tę kwestię z innej perspektywy…”

Pościć na serio

„…Muzułmanie poważniej niż chrześcijanie podchodzą do samej praktyki postu (to zresztą jeden z pięciu filarów ich wiary). I nie chodzi o to, żeby się porównywać i robić konkurs na jak najsurowsze wyrzeczenie. Raczej, żeby z szacunkiem przyjrzeć się działaniom osób, które niezwykle serio traktują tę wymagającą praktykę, m.in. w poszukiwaniu inspiracji dla własnych postnych postanowień…”

Kolejne tytuły, „Podobięnstwa” i „Pościć wspólnie i z radością” i cały tekst Bartosza możesz przeczytać na stronie: więź.pl

https://wiez.pl/…/ramadan-czego-chrzescijanie-moga…/

Bartosz Wesół – ur. 1997. Doktorant filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz katecheta w warszawskim Liceum Stevensona. Jego zainteresowania obejmują filozofię Kanta, pragmatyzm oraz filozoficzne podstawy teologii chrześcijańskiej. Zaangażowany w dialog międzyreligijny, jest członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, pracował w Fundacji „Dunaj” Instytut Dialogu. Śpiewa w warszawskim chórze Gaudete in Domino.

05.04.2024