Dialog Międzyreligijny

O Nas

Budowanie mostów dla dialogu i lepsze poznanie innych jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ akceptacja każdego człowieka oraz podejście do świata przekonań i emocji innych z bezstronnej perspektywy jest podstawą ochrony spójności społecznej. Naszym celem jest szerzenie dialogu wśród różnych grup religijnych i wyznaniowych, przygotowanie środowiska, w którym strony rozumieją się wzajemnie w oparciu o wspólne podstawy między religiami, przyczynianie się do pokoju w regionie i na świecie wokół wspólnych wartości oraz ustanawianie rzetelnych relacji z naszymi rozmówcami poprzez eliminację uprzedzeń.

W tym sensie budujemy mosty do innych światów i religii wraz z kompetentnymi mówcami oraz odkrywamy podobieństwa i różnice. Postrzegamy „wychwalanie różnic” jako bogactwo. Pragniemy świata, w którym ludzie się kochają, żyją razem jak bracia, w którym członkowie różnych wyznań akceptują każdego na jego miejscu, idą na kompromisy,  zgadzają się, i gdzie panuje spokój i cisza.