Filmy

Spotkanie z Młodzieżą na Targi Zdrowia w Warszawie
Dianews 1 – Podsumowanie Września
Czym Jest Miesiąc Ramadan? Postna Wędrówka!
Odmienność Naturalna
Niech Żyje Polska Niepodległa. Hymn Polski (Cudzoziemcy)