Społeczna Odpowiedzialność

O Nas

Nasza platforma powstała, aby popularyzować empatię, altruizm, filantropię i społeczną odpowiedzialność, zwłaszcza wśród młodzieży. Pomagamy także jednostkom w lepszej analizie problemów społeczeństwa, w rozwijaniu świadomości jednostek i grup, zachowań etycznych, wrażliwości na problemy oraz potrzeby społeczne i ekonomiczne. Wierzymy, że najlepsi są ci, którzy przynoszą korzyści społeczeństwu. Opierając się na tym, planujemy organizowanie wszelkiego rodzaju wsparcia i działań pomocowych dla różnych grup, takich jak dzieci, młodzież, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, uchodźcy itp. Naszym celem jest tworzenie projektów, które będą budować świadomość kulturową i społeczną poprzez promowanie różnych bogactw narodowych. Naszym pragnieniem jest zbudowanie świata, w którym jednostki patrzą w przyszłość z nadzieją, poprzez wychowywanie w świadomości społecznej odpowiedzialności.