Zdrowe Życie

O Nas

Zdrowy styl życia to podstawa integracji społecznej. Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne jednostki jest bardzo ważne, aby budować zdrowe społeczeństwo we wszystkich aspektach. Naszym celem jest przyczynienie się do powstania zdrowego, pełnego pokoju i spokoju społeczeństwa poprzez łączenie ludzi wokół zagadnień zdrowia i sportu. W tym kontekście zamierzamy zgromadzić ludzi z różnych grup społecznych na nowej, wspólnej płaszczyźnie poprzez zajęcia sportowe, a także seminaria i panele podnoszące świadomość na temat zdrowia. Wierzymy, że jest to niekiedy możliwe w przypadku turnieju sportowego, na którym spotykają się ludzie różnych narodowości, czasami poprzez wystawę propagującą unikanie szkodliwych nawyków, a czasami dzięki spacerom połączonym z dialogiem. W ten sposób dążymy do zbliżania ludzi z różnych środowisk wokół tego samego obszaru zainteresowań i wspólnego celu oraz do stworzenia środowiska, w którym odkładają oni na bok swoje różnice i się łączą.