Hizmet

22,90

Książka opowiada o współczesnym fenomenie społecznym, znanym pod wieloma różnymi nazwami:
Ruch Wolontariuszy, Ruch Posługi, Hizmet. Ruch ten jest również często określany przez badaczy
i dziennikarzy jako Ruch Gülena, wywodząc swą nazwę od nazwiska muzułmańskiego uczonego
Fethullaha Gülena, który tę inicjatywę zainspirował.
Ruch powstał w latach 70. XX wieku w Turcji jako oparta na wierze idea poprawy możliwości edukacyjnych,
nastawiona na społeczności lokalne. Od tego momentu rozrosła się do rozmiarów ponadnarodowego
ruchu edukacyjnego, międzykulturowego oraz międzywyznaniowego. Liczbę członków Ruchu Gülena
szacuje się dziś na kilka milionów. Hizmet ustanowił na wszystkich kontynentach trwałe i cieszące się
zaufaniem instytucje (różnego rodzaju, lecz w przeważającej większości są to szkoły), ujawniając tym
samym zdolność opartego na islamie ruchu do mobilizacji ogromnej rzeszy ludzi wyznających wartości
religijne – nie tylko w celu zaakceptowania, ale również i umiłowania sekularnego, pluralistycznego
i demokratycznego ładu społecznego oraz politycznego.
Ostatnimi laty Hizmet przyciągnął dużą uwagę środowisk uniwersyteckich. Celem książki jest
zgromadzenie i przedstawienie wniosków z większości akademickich opracowań w sposób przystępny
dla laików bądź osób niebędących specjalistami w tej dziedzinie.
Dr Çetin, który definiuje Ruch Gülena z perspektywy socjologicznej, twierdzi, że Ruch od dwóch czy
trzech pokoleń sięga głębi „islamu bez granic”. Swoje zasady wcielił w życie siłą wiary, miłosierdzia,
sensu przynależności oraz dialogu międzywyznaniowego. Dr Çetin zaoferował światu religii obowiązkową
lekturę historycznych proporcji.

Coval B. MacDonald
– emerytowany profesor psychologii i religii

Kategoria:

Opis

Przedmowa

Książka ta traktuje o współczesnym fenomenie społecznym, przybierającym nazwy, takie jak Hizmet czy Ruch Wolontariuszy. W środowiskach
akademickich jest on często nazywany Ruchem Gülena, od nazwiska Fethullaha Gülena, który zainspirował jego powstanie.
Gülen jest jednym z najbardziej wpływowych islamskich uczonych swego pokolenia. Będąc autorem ponad pięćdziesięciu książek, Gülen swoje
życie poświęcił promowaniu pokojowych relacji wśród różnego rodzaju
wspólnot, społeczności, kultur oraz tradycji religijnych.
Od 1970 roku inspirowany jego osobą ruch społeczny wyrósł na międzynarodową, międzywyznaniową i międzykulturową wspólnotę edukacyjną,
liczącą swych członków w milionach. Na wszystkich kontynentach współuczestnicy ruchu założyli i uruchomili setki nowoczesnych instytucji edukacyjnych, media drukowane i telewizyjno-radiowe, oraz społeczności dialogu. W ten sposób, w ostatnich latach stowarzyszenie przyciągnęło dużą
uwagę środowisk akademickich.
W 2009 roku moje własne badania i analizy na temat Wspólnoty zostały
opublikowane w książce Ruch Gülena: Służba publiczna bez granic (wydawnictwa Blue Dome). W następstwie tej publikacji byłem proszony przez
wielu czytelników, o udostepnienie tych samych informacji szerszemu gronu publiczności. W tym celu spróbowałem przedstawić wszytko to, czego
się dowiedziałem w trakcie moich badań w formie pytań i odpowiedzi,
jak najbardziej pozbawionej żargonu socjologicznego. Wyrażam szczerą
nadzieję, że ten wysiłek uczyni wiedzę na temat Wspólnoty, jak również
samą Wspólnotę, bardziej dostępnymi dla tych, którzy poświęcają się oraz
służą innym w ruchu Hizmet, jak też dla osób prowadzących działalność
w innych pokojowych ruchach społecznych na całym świecie. Książka ta
została napisana dla wszystkich angażujących się, opiekuńczych oraz pokojowo nastawionych obywateli każdej nacji.