Bridging the Gap: Effective Strategies for Cross-Cultural Communication

Explore cross-cultural insights with Joanna Durlik, a psychologist holding both a master’s and Ph.D. from Jagiellonian University. Her journey includes delving into the realms of multilingualism and multiculturalism through research, workshops, and training. Dr. Durlik’s expertise extends to facilitating understanding among diverse groups, making her seminar, „Bridging the Gap: Effective Strategies for Cross-Cultural Communication,” a valuable exploration of cultural nuances and communication strategies. Proficient in both Polish and English, she brings a unique perspective to navigating cross-cultural dynamics.


Wolontariusze naszej platformy psychologicznej zorganizowali świetne wydarzenie, aby jeszcze bardziej wyjaśnić komunikację międzykulturową. Podczas spotkania staraliśmy się przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie „Co powinniśmy zrobić, aby łatwiej i lepiej się rozumieć?”. W dzisiejszym globalnym świecie skuteczna komunikacja międzykulturowa ma kluczowe znaczenie. Zrozumienie i poszanowanie różnych kultur nie tylko wzbogaca nasze doświadczenia, ale także wzmacnia nasze relacje i współpracę.