Cultural Intelligence: Building Resilience in a Diverse World

The workshop will cover topics such as understanding cultural differences, developing empathy, effective intercultural communication in multicultural environments, and strategies for building cultural competence. Additionally, it aims to enable participants to become aware of diversity-based biases and discover ways to overcome them through self-awareness. Dr. Anna Gabińska, Ph.D. in Psychology, specializes in clinical and social psychology at SWPS University, focusing on personality disorders and dialogical self-theory. With over 15 years of experience, she conducts courses, workshops, and therapy sessions for individuals with psychological disorders, presenting her dialogical techniques at national and international conferences.

Warsztaty obejmą tematy takie jak zrozumienie różnic kulturowych, rozwijanie empatii, skuteczna komunikacja międzykulturowa w środowiskach wielokulturowych oraz strategie budowania kompetencji kulturowej. Dodatkowo, mają na celu umożliwienie uczestnikom zidentyfikowania uprzedzeń związanych z różnorodnością i odkrycia sposobów ich przezwyciężania poprzez samoświadomość. Dr Anna Gabińska, doktor psychologii specjalizująca się w psychologii klinicznej i społecznej na Uniwersytecie SWPS, skupiająca się na zaburzeniach osobowości i teorii dialogowego ja. Posiadając ponad 15 lat doświadczenia, prowadzi kursy, warsztaty i sesje terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prezentując swoje techniki dialogowe na krajowych i międzynarodowych konferencjach.


29 lutego zorganizowaliśmy seminarium na temat „Inteligencji kulturowej”, które poprowadziła dr Anna Gabińska.
Podczas seminarium poruszyliśmy następujące tematy;
– Kompetencje kulturowe
– Kultury wysokiego i niskiego kontekstu
– Jak działa inteligencja kulturowa w 4 różnych aspektach (motywacja-wiedza-strategia-zachowanie)
– Co widzimy, a czego nie widzimy w interakcjach międzykulturowych, takich jak język, ubiór, wartości i percepcja.

Kiedy wchodzimy w interakcje z różnymi kulturami, warto pamiętać, że porozumienie i umiejętność negocjacji są bardzo ważne.