Dialog w Religiach Abrahamowych: Nasza Wspólna Odpowiedzialność

Czy osoby przynależące do religii abrahamowych są w stanie spotkać się na wspólnym gruncie?
W encyklice Fratelli Tutti – napisanej przez Papieża Franciszka w 2020 roku, której podtytuł brzmi “O Braterstwie i Przyjaźni Społecznej” – wołanie o dobro wspólne zostało podkreślone w słowach: “Snujmy marzenia jako jedna ludzkość, jako wędrowcy stworzeni z tego samego ludzkiego ciała, jako dzieci tej samej ziemi, która wszystkich nas gości, każdego z bogactwem jego wiary czy jego przekonań, każdego z jego własnym głosem, wszystkich jako braci!”
M. Fethullah Gülen, muzułmański myśliciel, w jednym z artykułów z 2021 roku tak określił znaczenie dialogu: “W naszym dialogu możemy używać wyrażeń w rodzaju <<szacucek dla sytuacji [drugiego]>>. Ponieważ w samym sercu tego stwierdzenia leży idea, według której nieważne, jaki światopogląd lub filozofię życia mają inni, zasługują oni na szacunek. Innymi słowy, chodzi o szanowanie człowieczeństwa osób, z którymi mamy do czynienia.”

Zapraszamy Was na nasz panel zatytułowany “Dialog w religiach Abrahamowych: Nasza Wspólna Odpowiedzialność”, na którym będziemy dyskutować o ideach takich jak: braterstwo, potrzeba wspólnego dobra, szacunek oraz tolerancja.

***

Wierzenia religijne stanowią przedmiot zainteresowania wielu osób. W kręgu naszej kultury najczęściej stykamy się z tak zwanymi religiami monoteistycznymi i to właśnie im poświęcamy najwięcej uwagi. Od naszych panelistów dowiedzieliśmy się o zachowaniu wspólnot wyznań Abrahamowych wobec siebie i społeczeństw, w których żyją, co należy przyjąć, aby zaistniał duch wspólnej solidarności.
Dziękujemy serdecznie naszym gościom i uczestnikom.