Dziennikarstwo Pomimo Wszystkich Trudności

Dziennikarstwo pomimo wszystkich wyzwań…Dziennikarstwo zawsze było trudnym zawodem. Pod hasłem „Silne społeczeństwo jest możliwe tylko z silną prasą”, dziennikarze z oddaniem wykonują swój zawód, pomimo wszystkich napotykanych trudności, aby szybko i dokładnie informować opinię publiczną. W tym celu niezależnie od godzin pracy, w każdych okolicznościach, o każdej porze dnia, każdego dnia tygodnia, a nawet bez świąt działają z poczuciem odpowiedzialności nawet w niebezpiecznych warunkach, takich jak wojna, katastrofa, epidemia. Bez zabezpieczenia życia i mienia starają się zdecydowanie kontynuować swój zawód w reżimach antydemokratycznych. Poza tym jest oczywiste, że są przedstawicielki prasy, mimo że media są zdominowane przez mężczyzn, również otrzymują bardzo ważną służbę cywilną.W tym panelu zapraszamy do wysłuchania doświadczeń dziennikarzy, którzy mimo wszelkich trudności starają się wykonywać swój zawód.


Odbył się panel zatytułowany „Dziennikarstwo pomimo wszystkich trudności”.

Gościliśmy czterech znamienitych gości, którzy wygłosili przemówienia na różne tematy o zawodu dziennikarskiego.

Dziennikarstwo zawsze było trudnym zawodem. Pod hasłem „Silne społeczeństwo jest możliwe tylko z silną prasą”, dziennikarze z oddaniem wykonują swój zawód, pomimo wszystkich napotkanych trudności, aby szybko i dokładnie informować opinię publiczną. W tym celu niezależnie od godzin pracy, w każdych okolicznościach, o każdej porze dnia, każdego dnia tygodnia, a nawet bez świąt działają z poczuciem odpowiedzialności nawet w niebezpiecznych warunkach, takich jak wojna, katastrofa, epidemia. Bez zabezpieczenia życia i mienia starają się zdecydowanie kontynuować swój zawód w reżimach antydemokratycznych. Poza tym jest oczywiste, że są przedstawicielki prasy, mimo że media są zdominowane przez mężczyzn, również otrzymują bardzo ważną służbę cywilną.

Dziś  ponownie widzimy że jak ważne i trudne jest dziennikarstwo ale mimo wszystkich wyzwań, dziennikarstwo kontynuuje i będzie kontynuował. 

Serdecznie dziękujemy wszystkich uczestnikom i prelegentom, bardzo nam miło było gościć Państwa. 

Naszymi prelegentami byli: 

Marcin Antosiewicz – Dziennikarz, Wykładowca Uczelni

Mariusz Kowalczyk- Dziennikarz, Newsweek Polska 

Joanna Warecha- Dziennikarka, Dokumentalistka, Reportażystka 

Levent Kenez-Zastępca dyrektora wykonawczego Nordoc Monitor, Sekretarz główny Sztokholmskiego Centrum Wolności