Echoes of History: Reflecting on the Holocaust

Gather with us for a special evening to remember International Holocaust Remembrance Day. We’ll be delving into the stories of strength within Jewish communities during the Holocaust, guided by our guest speaker Konstanty Julian Gebert, a dedicated Polish journalist and Jewish activist. Together, we’ll explore the historical context, aiming to increase awareness, empathy, and a deeper understanding of preserving human dignity. Our goal is to promote awareness, encourage empathy, and better understand past tragedies, all with a central focus on protecting human dignity and preventing such heartaches from happening again.


W sabotę (27.01) zebraliśmy się, aby upamiętnić Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, wieczór stał się głębokim odkryciem prowadzonym przez Konstantego Juliana Geberta, polskiego dziennikarza i działacza żydowskiego. Wspólnie zagłębiliśmy się w historie Holokaustu, promując głębsze zrozumienie i empatię dla wyzwań stojących w tym mrocznym okresie. Wydarzenie z powodzeniem podniosło świadomość, zachęciło do empatii i podkreśliło znaczenie zachowania ludzkiej godności. Zobowiązując się do zapobiegania nawrotom takich wstrząsających wydarzeń, zjednoczyliśmy się w pamięci o wieczorze, który zostanie zapamiętany ze względu na jego edukacyjny i znaczący wpływ.