Jednoczący Aspekt Świętych Miejsc (Modlitewnych) w Religiach Abrahamicznych Oraz Projekt „House of One”

Architektura sakralna pełni w dziedzictwie kulturowym wyjątkową rolę, ponieważ jest powszechnie dostępna i stanowi jeden z jego najważniejszych składników. Miejsca kultu pozostają widoczne przez długi czas i od wieków są świadkami wydarzeń historycznych oraz międzyterytorialnych. Kościoły, meczety i synagogi służą jako miejsca kultu, a także jako schronienie dla obrazów i relikwii. Podczas tego sympozjum trzej różni prelegenci reprezentujący religie Abrahamowe opowiedzą o znaczeniu architektury sakralnej. Omówione zostaną także wspólne aspekty tych miejsc kultu w świetle dialogu międzywyznaniowego. Dialog ten polega na tym, że ludzie różnych wyznań religijnych spotykają się, aby rozmawiać. House of One, w Niemczech, odgrywa wielką rolę w łączeniu ludzi różnych religii. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na sympozjum!

Prelegenci:

  • „House of One – dom modlitwy w perspektywie chrześcijańskiej” – ks. dr hab. Norbert Mojżyn, prof. UKSW
  • „House of One – dom modlitwy w perspektywie żydowskiej” – dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW
  • „House of One – dom modlitwy w perspektywie muzułmańskiej” – Osman Örs, doradca teologiczny i imam w Fundacji House of One Berlin

Podczas seminarium przyjrzeliśmy się miejscom kultu z perspektywy chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Zobaczyliśmy również jak wyglądały one w przeszłości, a jak projektowane są aktualnie.

Jeden z naszych prelegentów, ks. dr hab. Norbert Mojżyn, prof. UKSW przedstawił miejsca kultu z perspektywy chrześcijańskiej. Perspektywę żydowską przedstawiła dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW.
Imam Osman Örs przedstawił z kolei perspektywę religii muzułmańskiej, a także opowiedział o projekcie House of One w Berlinie.

Projekt „House of One” ma na celu stworzenie atmosfery dialogu międzywyznaniowego, gdzie ludzie różnych religii oddają cześć Bogu w swoich miejscach kultu, a później spotykają się, aby prowadzić rozmowy z wyznawcami innych religii.

Dziękujemy również ks. prof. dr. hab. Jarosławowi Różańskiemu za pomoc w organizacji spotkania oraz wszystkim naszym uczestnikom.