Konflikt kulturowy wśród uczniów. Jak zwrócimy na to uwagę ?

Nasi wolontariusze z platformy psychologicznej zorganizowali seminarium w XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Skupili się na temacie konfliktu, próbując zrozumieć jego źródła i odpowiedzieć na pytanie „czy zawsze musi być on negatywny?”. Omówili także różne sposoby rozwiązywania konfliktów, co pozwoliło nam lepiej zrozumieć, jak budować zdrowe relacje i unikać niepotrzebnych napięć w naszym otoczeniu.