Kręgi Braterskie – przywódcy religijni: rabin, ksiądz i imam

Odkrywaj różne role przywódcze w religii! Nasze seminarium skupi się na analizie fragmentów ze Świętych Ksiąg, koncentrując się na trzech fundamentalnych typach liderów religijnych: rabinach, księżach i imamach. Wydarzenie ma na celu lepsze zrozumienie ról przywódczych w dziedzinie religii, wspierając rozwój szacunku i zrozumienia da różnych systemów wierzeń.

Spotkania,,Kręgów Braterskich” odbywają się w formule Scriptural Reasoning (,,międzywyznaniowe czytanie świętych pism”), która polega na spotkaniu wyznawców trzech religii abrahamowych (judaizmu, chrześcijaństwa i islamu), wspólnym czytaniu fragmentów świętych ksiąg każdego z tych wyznań dotyczących wybranego tematu oraz wzajemnej wymianie refleksji i doświadczeń. Z każdego wyznania zapraszani są eksperci, którzy w ramach wprowadzenia opowiadają o perspektywie swojej religii na dyskutowany temat.

Wierzymy, że pomimo naszych różnic, jesteśmy w stanie usiąść razem w jednym kręgu, by dzielić się mądrością naszych tradycji w atmosferze dialogu i braterstwa.


26 listopada mieliśmy niesamowite wydarzenie! Spędziliśmy niezapomniany czas na naszym cyklicznym spotkaniu „Kręgi Braterskie”. Zebraliśmy się, aby zgłębić naszą wiedzę na temat roli przywódców religijnych. Było to spotkanie pełne interakcji, w tym warsztatów i dyskusji. Bardzo dziękujemy za aktywny udział wszystkim uczestnikom, którzy sprawili, że spotkanie było piękne. 🌟 #KręgiBraterstwa #PrzywódcyReligijni