Lepszy Świat w Jedności: Od Nostra Aetate do Fratelli Tutti

55 lat temu Kościół katolicki poczynił znaczący krok w kierunku powszechnej wspólnoty nazwanej Nostra Aetate. Znakomita deklaracja wzywa religie niechrześcijańskie do promowania jedności i miłości”.W rocznicę tego przełomu organizujemy konferencję „Lepszy Swiat w Jednosci: Od Nostra Aetate do Fratelli Tutti”. Zapraszamy do naszego programu, aby dowiedzieć się więcej o tej współpracy.

Prelegenty:
Prof. dr hab. Jarosław Różański
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr. Mustafa Cenap Aydın
Director of the Istituto Tevere Dialogue Centre in Rome
Topic: „From Nostra Aetate to Fratelli Tutti, Muslim-Christian Dialogue in the Making”


W konferencji “Od Nostra Aetate do Fratelli Tutti” w formie online mieliśmy zaszczyt wysłuchać wykładów dr Simeona Stachera, prof Jarosława Różańskiego i dr Mustafa Cenap Aydın. Składamy podziękowanie naszym prelegentom oraz wszystkim uczestnikom. Zostawiamy was z fotorelacją z online konferencji oraz z częściami wybranymi przez nas z encykliki “Fratelli Tutti”„Fratelli tutti”, napisał św. Franciszek z Asyżu, zwracając się do wszystkich braci i sióstr i proponując im formę życia, mającą posmak Ewangelii.“Bardzo pragnę, abyśmy w tym czasie, w którym przyszło nam żyć, uznając godność każdej osoby ludzkiej, byli w stanie na nowo ożywić wśród wszystkich światowe pragnienie braterstwa.””Snujmy marzenia jako jedna ludzkość, jako wędrowcy stworzeni z tego samego ludzkiego ciała, jako dzieci tej samej ziemi, która wszystkich nas gości, każdego z bogactwem jego wiary czy jego przekonań, każdego z jego własnym głosem, wszystkich jako braci!””Dobra, podobnie jak miłości, sprawiedliwości i solidarności nie osiąga się raz na zawsze; trzeba je zdobywać każdego dnia.””Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek osamotnieni w tym zmasowanym świecie, który daje pierwszeństwo interesom indywidualnym, a osłabia wymiar wspólnotowy istnienia.””Przybywa w nim raczej rynków, na których ludzie odgrywają rolę konsumentów lub obserwatorów.””Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek osamotnieni w tym zmasowanym świecie, który daje pierwszeństwo interesom indywidualnym, a osłabia wymiar wspólnotowy istnienia.””Dystanse między nami rosną, a ciężka i powolna wędrówka w kierunku zjednoczonego i bardziej sprawiedliwego świata doznaje nowego i drastycznego cofnięcia.”