Lepszy Świat w Jedności: Od Nostra Aetate do Fratelli Tutti

55 lat temu Kościół katolicki poczynił znaczący krok w kierunku powszechnej wspólnoty nazwanej NOSTRA AETATE. Znakomita deklaracja wzywa religie niechrześcijańskie do promowania jedności i miłości”.W rocznicę tego przełomu organizujemy konferencję “Lepszy Swiat w Jednosci: Od Nostra Aetate do Fratelli Tutti”. Zapraszamy do naszego programu, aby dowiedzieć się więcej o tej współpracy.

Prelegenty:
Prof. dr hab. Jarosław Różański
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr. Mustafa Cenap Aydın
Director of the Istituto Tevere Dialogue Centre in Rome
Topic: “From Nostra Aetate to Fratelli Tutti, Muslim-Christian Dialogue in the Making”

Rejestracje na: spotkanie@dialoginstytut.pl

Wydarzenie zostanie przeprowadzone online za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom. Link do wydarzenia zostanie dostarczony do osoby zarejestrowanej na wydarzenie.