Warsztaty naukowe z cyklu Kręgi Braterskie: Jałmużna jako wolność od materializmu w trzech religiach Abrahamowych

Nasza Platforma Dialogu Międzyreligijnego organizuje już drugie spotkanie z cyklu „Kręgi Braterstwa”!

Zapraszamy na spotkanie na temat Jałmużny, które odbędzie się 15. stycznia o godzinie 16:00 w siedzibie naszego Instytutu (ul. Chmielna 26/22).

Po raz kolejny będą nam towarzyszyć wspaniali goście: s. Katarzyna Kowalska NDS (chrześcijaństwo), rabin Icchak Chaim Rapoport (judaizm) oraz Havva Merve Bulut (islam). 

Spotkania „Kręgów Braterskich” odbywają się w formule Scriptural Reasoning („międzywyznaniowe czytanie świętych pism”), która polega na spotkaniu wyznawców trzech religii abrahamowych (judaizmu, chrześcijaństwa i islamu), wspólnym czytaniu fragmentów świętych ksiąg każdego z tych wyznań dotyczących wybranego tematu oraz wzajemnej wymianie refleksji i doświadczeń. Z każdego wyznania zapraszani są eksperci, którzy w ramach wprowadzenia opowiadają o perspektywie swojej religii na dyskutowany temat.


Drugie spotkanie z cyklu „Kręgów Braterskich” zostawi po sobie wspaniałe wspomnienia. Wydarzenie zorganizowaliśmy w siedzibie naszej Fundacji w partnerstwie z Uniwersyteckim Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW.

Spędziliśmy wspaniały wieczór w gronie wyznawców trzech religii abrahamowych, dzieląc się naszymi refleksjami i doświadczeniami wokół kwestii jałmużny. W czasie krótkiego panelu z perspektywy chrześcijańskiej na ten temat mówiła s. Katarzyna Kowalska NDS, a z perspektywy muzułmańskiej – Havva Bulut.

Po panelu przeszliśmy do międzywyznaniowego czytania świętych pism (ang. scriptural reasoning), które nazwaliśmy „Kręgami Braterskimi” i w mniejszych grupach pochylaliśmy się nad fragmentami świętych pism trzech religii dotyczących jałmużny.

To spotkanie było świetną okazją dla wyznawców różnych religii, by spotkać się wspólnie i uczyć się od siebie w duchu wzajemnego zrozumienia i szacunku.