POKONYWANIE BARIER W INTEGRACJI UCHODŹCÓW

Z okazji Międzynarodowego Dnia Uchodźcy serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny pt. „Pokonywanie Barier w Integracji Uchodźców”.

Jakie problemy/wyzwania/bariery integracji/życia codziennego napotykają uchodźcy w Polsce? Jak sobie z nimi radzą? Jakie wsparcie otrzymują i od kogo?

Program:

  • Otwarcie przez Fundację
  • Sekcja 1: Głos uchodźców
  • Sekcja 2: Głos ekspertów
  • Podsumowanie UNHCR

Paneliści:

Witold Klaus, Kryminolog i badacz migracji; doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (w latach 2005-2019 prezes), członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN (kadencja 2019-2022) oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN (kadencja 2020-2023), redaktor naczelny „Archiwum Kryminologii”, autor prac z zakresu kryminologii, wiktymologii, praw człowieka, migracji i uchodźstwa.

Agnieszka Kosowicz, Założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Pracuje na rzecz uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy od 2000 roku. Jest inicjatorką różnych działań na rzecz uchodźców i migrantów w Polsce, autorką i współautorką publikacji na temat uchodźców, migrantów i integracji.

Agnieszka Mikulska-Jolles, Etnolożka i antropolożka kulturowa. Zajmuje się kwestiami „wokół- etnicznymi” – migracją, integracją różnorodnością i dyskryminacją. Tworzy i koordynuje projekty, prowadzi badania, pisze i szkoli. Na co dzień pracuje w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi organizacjami.

Moderator:

Marta Pachocka, Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych i badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

***

W naszym wczorajszym panelu eksperci odpowiadali na pytania dotyczące problemów uchodźców i możliwości ich rozwiązania. Rozmawialiśmy o sytuacji w Polsce, z jakimi trudnościami się borykają i jakie przeszkody napotykają w procesie ubiegania się o ochronę międzynarodową i integracjii.
Dziękujemy uchodźcom Rozie i Tevfikowi, którzy dzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami, moderatorowi Marcie Pachockiej oraz ekspertom: Prezesowi Fundacji Polskie Forum Migracyjne Agnieszce Kosowicz, Agnieszce Mikulskiej-Jolles z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i przedstawicielowi PAN Witoldowi Klausowi.
Chcielibyśmy również podziękować Christine Goyer, przedstawicielce UNHCR Polska, za jej inkluzywną ocenę w naszym panelu oraz za wysłuchanie problemów gości-uchodźców.