Prawdziwa Długowieczność wg. Lek. Med. Jana Pokrywki

Serdecznie zapraszamy was i waszych bliskich na kolejne spotkanie na temat;
PRAWDZIWA DŁUGOWIECZNOŚĆ WG. LEK. MED. JANA POKRYWKI
– jak dożyć 1000 lat – Ireneusz Kamiński, Akademia Długowieczności
Cztery filary prawdziwej długowieczności według Akademii Długowieczności doktora Jana Pokrywki, czyli HHHB
– Ireneusz Kamiński, Akademia Długowieczności
Informacje stanowią pewne koncepcje w ramach tzw. medycyny zintegrowanej (uważa się ją za nowoczesne połączenie medycyny akademickiej i medycyny alternatywnej).
Jan Pokrywka z Kłodzka – odkrywca normobarii – w ciągu wielu lat swojej praktyki lekarskiej i intensywnych badań wypracował autorski system osiągania znacznego wydłużania życia człowieka, który nazwany został 4. filarami prawdziwej długowieczności. Składa się on z 4. procedur praktycznych:
1. Hydrogenia
2. Hiperbaria (hiperbaria fizjologiczna), czyli normobaria
3. Hyperendorfinemia
4. Bajkalinostymulacja.
Prawdziwa długowieczność, to przeżycie w zadowalającej kondycji zdrowotnej, zdecydowanie powyżej 120 lat, a chodzi o potencjalną długości życia ludzi idącej w setki lat zgodnie z nauczaniem Księgi Rodzaju (Adam 930 lat, Set 912, Metuszelach – Matuzalem 969, Noe 950).
J. Pokrywka twierdzi, iż: „Długowieczność jest odwiecznym marzeniem ludzkości. Jestem, głęboko przekonany, iż w dzisiejszych czasach, przy obecnym stanie wiedzy, jest to marzenie możliwe do osiągnięcia”.
Uprzedzając ewentualne pytania: w żadnym razie te 1000 lat nie są tu żartem.
Serdecznie zapraszamy
Data i godzina wydarzenia:
08 marca 2018 r.
18:00 – 19.30
Miejsce: Fundacja Dunaj Instytut Dialogu
ul. Chmielna 26/22, Warszawa
ZAREJESTRUJ SIĘ: link
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU POCZĘSTUNEK