Rola mediów w budowaniu pokoju

Co media mogą zrobić dla pokoju? Jakie przeszkody stoją przed mediami na drodze do pokoju? Jakie znaczenie ma różnorodność dla mediów? A w jakim stopniu różnorodność wpływa na polaryzację?

Przedyskutujemy tę kwestię z naszymi prelegentami i porozmawiamy o tym, jak ważne jest wspólne życie i szanowanie odmienności.

📅 25.01.2022
🕕 18:00
📍 ul. Chmielna 26/22, III klatka, domofon 322, piętro V
😋 Poczęstunek
🆓 Wstęp wolny
📩 ZAPISY: https://forms.gle/pQTL3MRxxB2TgMpq6

Zapraszamy!

Prelegenci:

Katarzyna Mortoń – Konsultantka w dziedzinie budowania potencjału społeczeństwa obywatelskiego i mediów. Była członkini i liderka European Youth Press.
Przez wiele lat z Razem z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Europy zorganizowała projekty na temat jakościowego dziennikarstwa i jego wpływu na pokój, dobrobytu oraz praw człowieka. Założycielka grupy roboczej MENAC, wspierająca wymiane wiedzy, perspektyw i umiejętności między mediami Bliskiego Wschodu i Europy.

Sebastian Duda – ur. 1975. Doktor teologii, filozof, publicysta. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz religioznawstwo i teologię na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium. Był redaktorem „Przeglądu Powszechnego”, felietonistą „W drodze”, publicystą tygodnika „Newsweek-Polska”. Członek redakcji „Więzi” i Zespołu Laboratorium „Więzi”. Felietonista w magazynie AleHistoria Gazety Wyborczej. Ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Wykładowca na podyplomowych studiach gender w Instytucie Badań Literackich PAN. Autor książek Reformacja. Rewolucja Lutra i Przesilona wątpliwość. Mieszka w Warszawie.