Rola mediów w walce z przemocą wobec kobiet

Nasza platforma medialna organizuje drugie wydarzenie w ramach naszego projektu „Odpowiedzialność mediów w rozwiązywaniu problemów społecznych”.
Spotykamy się, aby dowiedzieć się o roli mediów w zwalczaniu przemocy wobec kobiet i podnoszeniu świadomości na ten temat. Przemoc wobec kobiet niestety nadal istnieje, a to wydarzenie będzie dotyczyło tego, jak media mogą wpłynąć na rozwiązanie tego problemu. Podczas tego wydarzenia omówimy tę ważną kwestię z dziennikarzami i aktywistami oraz dowiemy się więcej o tym, co możemy zrobić. Mamy nadzieję, że uda nam się przynajmniej podnieść świadomość na ten temat. Przerwijmy milczenie na temat przemocy wobec kobiet!

Prelegentki:
Marta Lempart: Fundacja Ogólnopolski Strajk Kobiet
Joanna Gzyra-Iskandar: Fundacja Feminoteka


Czwartek(23.11) zorganizowaliśmy bardzo ważny panel z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, który obchodzony jest co roku 25 listopada. W panelu zorganizowanym przez naszą platformę medialną mieliśmy przyjemność gościć Marta Lempart z Ogólnopolski Strajk Kobiet i Joannę Gzyra-Iskandar z Fundacja Feminoteka. Dzięki udziałowi wspaniałych prelegentek dowiedzieliśmy się wiele o tym, jak media mogą działać przeciwko przemocy wobec kobiet. Dlatego wydarzenie zostało zorganizowane w celu podniesienia świadomości na ten temat, a także rozmawialiśmy o tym, co mogą zrobić oorganizacje pozarządowe. Dziękujemy serdecznie naszym prelegentkom oraz uczestniczkom i uczestnikom.