Roundtable: Consumerism

Przeżyliśmy okrągły stół, którego tematem był konsumpcjonizm. Uczestniczyła w nim młodzież z różnych krajów, mieliśmy dosyć przyjemną międzynarodową atmosferę, która była pełna rozmów i ożywionej debaty.
Serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie.