Roundtable: Consumerism

Have you ever think about your spendings? How to make decisions that help the environment when we are using or buying something?On the 29th of September, we will try to explain and understand consumerism from many points.Looking forward to seeing you!


Przeżyliśmy okrągły stół, którego tematem był konsumpcjonizm. Uczestniczyła w nim młodzież z różnych krajów, mieliśmy dosyć przyjemną międzynarodową atmosferę, która była pełna rozmów i ożywionej debaty.
Serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie.