Warsztat Malarski

Spotykamy się w jednym z najpiękniejszych warszawskich parków, aby wspólnie powitać w wiosnę. Naszym tematem jest „Dzień Dziecka”. Będziemy rysować obrazy natury i poznawać nowych ludzi. Jeśli chcecie do nas dołączyć i jednocześnie spędzić fajnie czas, zapraszamy do zgłoszenia się na nasz warsztat rysunkowy?

***

Z okazji Dnia Dziecka wczoraj zebraliśmy dzieci w spokojnej atmosferze w zieleni Parku Łazienki. Zaprosiliśmy dorosłych do rysowania „Dzieci” jako naszego tematu, a dzieci do rysowania czego by chcieli. Okazaliśmy naszą przyjaźń każdemu dziecku zaangażowanemu w to wydarzenie. I dziękujemy rodzinom, które ozdobiły świetne pomysły przez farby rysunków.