Warsztat Malarski – Zjednoczenie w Różnorodności

Zapraszamy na warsztat malarski poświęcony wielokulturowości, który organizujemy we współpracy z Fundacją Hereditas.
Chcemy się spotkać w gronie osób z różnych krajów i pokoleń, a temat „Zjednoczenia w różnorodności” będzie dla nas punktem wyjścia do malowania na płótnie.
Jeśli interesujesz się różnymi kulturami i malarstwem, to jest to znakomita okazja na wymianę doświadczeń i spędzenie czasu w tolerancyjnej, wielokulturowej i sąsiedzkiej atmosferze.
Wszelkie materiały malarskie zapewniamy.


Przeprowadziliśmy warsztaty malarskie na temat „Zjednoczenia w różnorodności” w osiedlowej kamienicy. Powstały kolorowe obrazy z różnymi interpretacjami uczestników. Po warsztatach odbyliśmy miłą rozmowę przy domowych posiłkach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ubarwienie wydarzenia oraz Mal Kotlawnia za współpracę.