Warsztaty w Twoim środowisku pracy?

Zapraszamy do wspólnego działania!
Konflikty w miejscu pracy wynikające z różnorodności. Jak podnosić świadomość na ich temat?
Jeżeli Państwa firma chciałaby nawiązać z nami współpracę, zapraszamy do kontaktu:
info@dialoginstytut.pl