WSPÓLNA MODLITWA O ŻYCIE W POKÓJU

Cześć wszystkim,Mamy wielką zapowiedź naszego nadchodzącego wydarzenia: Wspólna modlitwa o pokój na świecie. W tym roku przypada 20. rocznica ataków z 11 września i zapraszamy do modlitwy za wszystkich, którzy ucierpieli od ataków terrorystycznych na świecie. po modlitwie będzie bufet, przy którym będziemy mogli porozmawiać przy pysznych tureckich przystawkach.

Spotkajmy się i pomódlmy o pokój na świecie.

W celu rejestracji prosimy o e-mail: spotkanie@dialoginstytut.pl

Miejsce: ul. Chmielna 26/22, 00-020 Warszawa


W 20. rocznicę 11 września nasza Platforma Dialogu Międzywyznaniowego zorganizowała wspólną modlitwę o pokój i życie razem z członkami różnych wyznań.
Podczas wydarzenia jako pierwszy przedstawiono projekt Platformy Międzywyznaniowej na lata 2021-2022. Następnie wyrażono krótkie opinie uczestników, które obejmowały niektóre wersety Koranu wyjaśniające powody, dla których ludzie zostali stworzeni jako różne plemiona i narody, znaczący wgląd w to, co oznacza imię „Dunaj” dla tej kluczowej misji oraz Weź jednego z uczestników na temat duchowego związku między wszystkimi różnymi wyznaniami i religiami, które istnieją.
Wydarzenie przebiegało wspólną modlitwą o wspólny cel: pokój, dobrobyt, jedność i miłość na świecie.
Nasi goście i my cieszyliśmy się wspólnie spędzonym czasem, wzajemnymi uczuciami i ciepłem, które do siebie czuliśmy oraz modlitwami i błogosławieństwami, którymi się obdarzaliśmy. Niech nasza wiara prowadzi nas ku bardziej pokojowej i harmonijnej przyszłości!