Psychologia

O Nas

Jednym z największych współczesnych problemów jest niewątpliwie problem ludzkiego zaniedbania. To powoduje negatywne skutki, które mogą wpływać na cały świat. Jako platforma psychologiczna staramy się podejmować niezbędne kroki, biorąc pod uwagę psychologię jednostek i społeczeństwa, aby zapobiegać działaniom wojennym, konfliktom i polaryzacjom postaw. W tym kontekście dążymy do podniesienia świadomości i ustanawiania większego otwarcia człowieka na dialog dzięki programom, które organizujemy wraz z ekspertami w tej dziedzinie. Naszym celem jest dotarcie do większej liczby osób poprzez organizowanie działań i projektów łączących dialog i psychologię oraz przyczyniających się do budowy społeczeństw, które podchodzą do siebie z tolerancją, zrozumieniem i empatią.